Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0389-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ПОЛИПРИНТ” ООД чрез технологична модернизация на производственото оборудване
Бенефициент: "ПОЛИПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Да увеличим потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, да увеличим икономическият ефект и да осигурим устойчиво развитие
Дейности: 2.Избор на доставчик, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина
Избор на доставчик, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ламинираща машина
Извършване на одит
Дейности по информиране и публичност
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 467 BGN
Общ бюджет: 1 679 888 BGN
БФП: 994 667 BGN
Общо изплатени средства: 994 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 994 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 994 661 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
994 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 845 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 845 462 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
845 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 199 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 199 BGN
Финансиране от бенефициента 687 839 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 3 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Увеличаване на производствения капацитет с 200% след въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина
Индикатор 6 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване с 30% след въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина
Индикатор 7 Въведени нови технологии 3бр. след доставката на флексопечатна машина
Индикатор 8 Създадени нови 4 работни места /2 жени и 2-ма мъже/ след въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина
Индикатор 9 Увеличаване на производствения капацитет с 200% след въвеждане в експлоатация на ламинираща машина
Индикатор 10 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване с 50% след въвеждане в експлоатация на ламинираща машина
Индикатор 11 Въведени нови технологии 1бр след доставката на ламинираща машина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз