Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Корал Спектър" ООД чрез въвеждане на модерно производствено оборудване
Бенефициент: Корал Спектър ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на „Корал Спектър” ООД чрез инвестиционна подкрепа за модернизиране на производствения процес и разширяване на производителността му
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на процедура за избор на доставчици на необходимото оборудване по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, инсталиране и изпитване на оборудването в предприятието
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 644 BGN
Общ бюджет: 587 261 BGN
БФП: 352 356 BGN
Общо изплатени средства: 352 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 352 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 352 356 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
352 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 299 503 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 853 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 853 BGN
Финансиране от бенефициента 237 096 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Новозакупено оборудване
Индикатор 8 Нарастване на производствения капацитет на предприятието за производство на покривала за сенници
Индикатор 9 Нарастване на производствения капацитет на предприятието за производство на метални конструкции за сенници
Индикатор 10 Въведени нови технологии
Индикатор 11 Извършен одит на финален финансов отчет
Индикатор 12 Публикувани съобщения
Индикатор 13 Маркирано оборудване с отличителните знаци на ОП Конкурентоспособност и ЕС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз