Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0006-C0001
Номер на проект: ДОПТ-3/22.02.2011 г.; ДОПТ-4/22.02.2013 г.
Наименование: "Проект за разширения на метрото в София: Етап II Лот 1 "Обеля - Надежда" и Лот 2 "Младост I - Цариградско шосе"
Бенефициент: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 18.02.2011
Начална дата: 22.02.2011
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Приносът на проекта ще се изрази в неколкократно намаление на времето за пътуване с обществения транспорт в съответните участъци, намаление на автомобилите, на трафика и замърсяването на въздуха, намаление на пътно-транспортните произшествия и свързаните с това щети, повишение на градоустройствения и социалния статус на районите през които преминава трасето и др.
Дейности: Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Закупуване на земя
Строителство и изграждане
Машини и инсталации (в т.число Подземен гараж)
Подвижен състав
Техническа помощ
Публичност
Надзор по време на строителството
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 957 500 BGN
Общ бюджет: 705 852 959 BGN
БФП: 456 219 816 BGN
Общо изплатени средства: 453 082 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 456 219 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 177 214 457 BGN
2012 249 913 467 BGN
2013 26 110 357 BGN
2014 - 71 294 BGN
2015 - 84 755 BGN
453 082 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 364 975 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 141 771 566 BGN
2012 199 930 773 BGN
2013 20 888 285 BGN
2014 - 57 035 BGN
2015 - 67 804 BGN
362 465 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 243 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 442 891 BGN
2012 49 982 693 BGN
2013 5 222 071 BGN
2014 - 14 259 BGN
2015 - 16 951 BGN
90 616 446 BGN
Финансиране от бенефициента 111 611 441 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на конструкциите и цялостно архитектурно оформяне на метростанции за Лот 1
Индикатор 2 Изграждане на двуетажен подземен буферен паркинг с дължина 450 м Лот 1
Индикатор 3 Изграждане на едноетажен подземен буферен паркинг с дължина 100 м Лот 1
Индикатор 4 Изграждане на стоманена естакада Лот 1
Индикатор 5 Строителство на участъкови тунели между метростанциите, включително участъкът от трасето след МС 4-ІІ до стартовата шахта на участъка от І Етап (ЛОТ1)
Индикатор 6 Релсов път (от два коловоза за движение на метровлаковете в двете посоки) и контактна релса, Лот 1
Индикатор 7 Диспечерски с-ми за управление - на движението, на енергоснабдяването и на санитарно-техническите у-ва за участък с дължина 4,2 км, връзката с централния диспечерски пункт и включването им в общите диспечерски с-ми за управление на метрото в ЦДП, Лот 1
Индикатор 8 Система за радиовръзка за 4,2 км трасе, Лот 1
Индикатор 9 Изграждане на система за електроснабдяване, Лот 1
Индикатор 10 Системи за автоматика на движението и регулиране на скоростта на влаковете за трасе с дължина 4,2 км, Лот 1
Индикатор 11 Комплексни аудиовизуални системи и слаботокови системи за функциониране на метрото за трасе с дължина 4,2 км, Лот 1
Индикатор 12 Доставка на метросъстави, Лот 1
Индикатор 13 Изграждане на конструкциите и цялостно архитектурно оформяне на метростанции, Лот 2
Индикатор 14 Изграждане на подземен буферен паркинг с дължина 300 м, Лот 2
Индикатор 15 Строителство на участъкови тунели след МС „Младост І” до МС 18 и между МС 18 и МС 19, Лот 2
Индикатор 16 Изграждане на релсов път (от два коловоза за движение на метровлаковете в двете посоки на движение по отделно) и контактна релса, Лот 2
Индикатор 17 Изграждане на диспечерски с-ми за управление - на движението, на енергоснабдяването и на санитарно-техническите у-ва за участък с дължина 4,4 км, връзка с ЦДП и включване в общите диспечерски с-ми за управление на метрото, Лот 2
Индикатор 18 Изграждане на система за радиовръзка за 2,2 км трасе, Лот 2
Индикатор 19 Изграждане на система за електроснабдяване, Лот 2
Индикатор 20 Изграждане на системи за автоматика на движението и регулиране на скоростта на влаковете за трасе с дължина 2,2 км, Лот 2
Индикатор 21 Изграждане на комплексни аудиовизуални системи и слаботокови системи за функциониране на метрото за трасе с дължина 2,2 км, Лот 2
Индикатор 22 Доставка на метросъстави, Лот 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз