Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0007-C0001
Номер на проект: ДОПТ-2/07.02.11г.ДОПТ-1/09.01.12г.ДОПТ-28/30.09.15
Наименование: "Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 07.02.2011
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Рехабилитация на участъци от железопътната линия "Пловдив-Бургас" Лот 1 учатък Михайлово-Калояновец км 82+883 - км 93.539 и км 84+155 - км 92+244; Лот 2 участък "Стара Загора - Зимница" км 106+949 - км 198+198 ; Лот 3 участък "Церковски- Бургас" км 217+210 - км 292+460
Дейности: Супервизия
Техническа помощ
Непредвидени
Съоръжения
Информация и публичност
Строителство/реконструкция
Планиране/проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 321 596 235 BGN
Общ бюджет: 461 116 288 BGN
БФП: 321 596 235 BGN
Общо изплатени средства: 239 855 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 596 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 49 987 663 BGN
2012 70 748 506 BGN
2013 76 775 077 BGN
2014 41 488 188 BGN
2015 856 016 BGN
239 855 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 276 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 990 130 BGN
2012 56 598 805 BGN
2013 61 420 062 BGN
2014 33 190 550 BGN
2015 684 813 BGN
191 884 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 319 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 997 533 BGN
2012 14 149 701 BGN
2013 15 355 015 BGN
2014 8 297 638 BGN
2015 171 203 BGN
47 971 090 BGN
Финансиране от бенефициента 47 062 095 BGN
Индикатори
Индикатор 1 капацитет за трафик
Индикатор 2 Рехабилитирани ж.п. линии
Индикатор 3 Спестени милиони часове (ж.п.)
Индикатор 4 Спестени милиони евро (ж.п.)
Индикатор 5 Подновен релсов път
Индикатор 6 Подновена контактна мрежа
Индикатор 7 Подновени коловозни развития в гари
Индикатор 8 Подновени ж.п. прелези
Индикатор 9 Гари с подновена сигнализация
Индикатор 10 (Д) Количества стълбове и фундаменти за контактна мрежа
Индикатор 11 (Д) Табла за дистанционно управление на секционни постове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз