Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
Номер на проект: К10-40-7-4/26.01.2011
Наименование: Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2011
Начална дата: 31.01.2011
Дата на приключване: 30.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на обществената информираност за ОПАК и осигуряване на прозрачност и отчетност при нейното изпълнение
Дейности: 1. Провеждане на медийна кампания чрез излъчване на информационни и рекламни видеоклипове, радиоспотове и други подходящи формати
2. Провеждане на медийна кампания чрез публикации в медиите, интервюта, платени обяви, съобщения и др.
3. Подготовка и провеждане на цялостна рекламна кампания чрез изработка и разпространение на рекламни и информационни материали
4. Провеждане на Интернет кампания, вкл. обновяване, поддържане и развитие на Интернет сайта на ОПАК, подготовка, издаване и разпространение на електронен бюлетин
5. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 410 603 BGN
Общ бюджет: 1 086 837 BGN
БФП: 1 086 837 BGN
Общо изплатени средства: 1 086 837 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 086 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 282 121 BGN
2013 128 192 BGN
2014 686 762 BGN
2015 - 10 237 BGN
1 086 837 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 923 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 239 803 BGN
2013 108 963 BGN
2014 583 748 BGN
2015 - 8 701 BGN
923 812 BGN
В т.ч. Национално финансиране 163 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 318 BGN
2013 19 229 BGN
2014 103 014 BGN
2015 - 1 536 BGN
163 026 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени клипове.
Индикатор 2 Брой разработени спотове.
Индикатор 3 Брой разработени рубрики.
Индикатор 4 Брой разработени други аудио-визуални продукти.
Индикатор 5 Брой излъчени в медиите рекламни и информационни материали за ОПАК.
Индикатор 6 Закупена рекламна площ в медиите, необходима за целите на проекта.
Индикатор 7 Брой публикации, статии, интервюта и др.
Индикатор 8 Бр. платени обяви
Индикатор 9 Бр. съобщения и др.
Индикатор 10 Брой отпечатани рекламни и информационни материали.
Индикатор 11 Скийншотове от всички значими промени на страницата, електронни бюлетини на CD или USB носител.
Индикатор 12 Положителен одитен доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз