Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0099-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/006-02
Наименование: “Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.12.2010
Дата на приключване: 30.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” е да балансира териториалната концентрация на туристическото предлагане в Югозападния район за планиране чрез диверсифициране на туристическия продукт и разумното използване на природното и културно наследство за повишаване устойчивото икономическо развитие на региона.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол
дейност 2 Подобряване състоянието и социализация на обектите на интервенция - “Старата баня” и “Стара Турска баня”
дейност 3: Доставка и монтаж на посетителски информационен център и поставяне на информационно – указателни табели
дейност 4: Рехабилитация на улица в с. Баня, която свързва двете бани
дейност 5: Изграждане на “Воден атракцион” и монтаж на съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел до Старата Турска баня –
дейност 6: Организация на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности
дейност 7: Обучение на персонал, за работа в подкрепяните атракции
дейност 8: Осъществяване на мерки за осигуряване на публичност и информираност
дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 303 348 BGN
Общ бюджет: 1 696 688 BGN
БФП: 1 660 682 BGN
Общо изплатени средства: 1 411 579 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 660 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 554 166 BGN
2013 468 505 BGN
2014 388 908 BGN
2015 0 BGN
1 411 579 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 411 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 554 166 BGN
2013 468 505 BGN
2014 388 908 BGN
2015 0 BGN
1 411 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 249 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 31 261 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 (Д) Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 6 (Д) Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)
Индикатор 7 (Д) Брой нощувки в съответната територия.(за с. Баня)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз