Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0104-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/014-01
Наименование: "Звън на пеещи камбани нашепва легенда стара за Христовия кръст" - Развитие на туристически атракции в Община Етрополе, като предпоставка за развитие на регионални туристически продукти
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.12.2010
Дата на приключване: 28.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Да се развие конкурентноспособен туристически продукт, базиран на комплекс от културно-исторически атракции, на територията на Община Етрополе със способност да привлекат значителен брой посетители и да генерират допълнителен брутен вътрешен продукт за икономиката на района.
Дейности: Дейност 1 – Създаване на екип по проекта и управителен комитет, управление на проекта
Дейност 2 – Организиране на встъпителна пресконференция
Дейност 3 - Подготовка на тръжна документация и договори с изпълнители
Дейност 4 – Реставрационно-консервационни дейности и експониране атракция «Етрополски Христов кръст»
Дейност 5 – Ремонт на довеждаща инфраструктура
Дейност 6 – Упражняване на авторски и строителен надзор
Дейност 7 - Въвеждане на система за интерпретация и анимация на атракция „Етрополски Христов Кръст”
Дейност 8 – Реализиране на мерки за разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития
Дейност 9 – Провеждане на професионално обучение по специалността «Екскурзовод»
Дейност 10 - Извършване на финансов одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 177 057 BGN
Общ бюджет: 897 124 BGN
БФП: 892 127 BGN
Общо изплатени средства: 758 308 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 892 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 588 407 BGN
2013 169 902 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
758 308 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 758 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 588 407 BGN
2013 169 902 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
758 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 5 001 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции - комплекс от павече от 1 обект атракция
Индикатор 6 !!Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции
Индикатор 7 Брой туристически обекти, реставрирани и с подобрено експониране
Индикатор 8 @@Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 9 +Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз