Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0054-C0001
Номер на проект: ДОПТ-1/04.01.2011 г.;ДОПТ-16/08.11.11 г.;
Наименование: „Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 07.12.2010
Начална дата: 04.01.2011
Дата на приключване: 18.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и ефикасността в дейността на ДППИ като конкретен бенефициент по ОП „Транспорт”, както и в подготовката, изпълнението, управлението и контрол на проектите финансирани от програмата. Също така, чрез подобряване на административния капацитет и повишаване ефективността на работата, проектът ще допринесе за подобряване на цялостната система за управление на средствата по ОП ”Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: Дейност 1 - Функционално-структурен анализ на ДППИ
Дейност 2 - Анализ на нуждите от обучение
Дейност 3 - Анализ на риска
Дейност 4 - Подобряване на организационната и функционална структура на ДППИ за ефективно управление и изпълнение на проекти по ОПТ
Дейност 5 - Актуализиране на "Процедурен наръчник на ДППИ за работа по проекти, финансирани от ОПТ.
Дейност 6 - Изпълнение на програмата за обучение
Дейност 7 - Последваща оценка
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Консултинг
"БИМ Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 455 000 BGN
Общ бюджет: 231 300 BGN
БФП: 231 300 BGN
Общо изплатени средства: 231 300 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 200 BGN
2013 173 100 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 300 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 470 BGN
2013 147 135 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 730 BGN
2013 25 965 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 695 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвен Функционално-структурен анализ на ДППИ
Индикатор 2 Изготвен анализ на нуждите от обучение
Индикатор 3 Изготвен анализ на риска
Индикатор 4 Създадено административно звено за управление и изпълнение на проекти по ОПТ
Индикатор 5 Актуализация на процедурен наръчник за работа по проекти финансирани оп ОПТ
Индикатор 6 Проведени обучения на служителите ангажирани с проекти по ОПТ
Индикатор 7 Извършена последваща оценка на обучените служители за постигнатите резултати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз