Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/012-01
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 17.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип на проекта и организация на работата
дейност 2 Избор на изпълнители
дейност 3 Визуализация и публичност
дейност 4 СРР
дейност 5 Осъществяване на независим строителен надзор
дейност 6 Авторски назор
дейност 8 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 100 046 BGN
Общ бюджет: 2 952 245 BGN
БФП: 2 935 912 BGN
Общо изплатени средства: 2 495 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 935 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 495 525 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 495 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 495 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 495 525 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 495 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 440 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 38 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 индикатор: Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз