Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.12-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ - МОМН 2010
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2010
Начална дата: 20.12.2010
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разчети за необходимите средства по реда на чл.6 от ПМС 46/26.02.2009 и чл.6 от ПМС 67/14.04.2010 за периода 01.01.2010 -31.12.2010 г.
Дейности: Техническа помощ Разчети за необходимите средства по реда на чл.6 от ПМС 46/26.02.2009 и чл.6 от ПМС 67/14.04.2010 за периода 01.01.2010 -31.12.2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 285 BGN
Общ бюджет: 309 534 BGN
БФП: 309 534 BGN
Общо изплатени средства: 309 534 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 69 657 BGN
2011 239 877 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
309 534 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 59 209 BGN
2011 203 895 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 449 BGN
2011 35 982 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 430 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз