Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.11-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АЗ 2010
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.04.2010
Начална дата: 09.04.2010
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. и ПМС 67/14.04.2010 г.
Дейности: Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. и ПМС 67/14.04.2010 г. Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. и ПМС 67/14.04.2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 325 BGN
Общ бюджет: 328 876 BGN
БФП: 328 876 BGN
Общо изплатени средства: 328 876 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 328 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 241 380 BGN
2011 87 495 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 876 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 279 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 205 173 BGN
2011 74 371 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 544 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 207 BGN
2011 13 124 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 331 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз