Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.09-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ МТСП 2010
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2010
Начална дата: 24.08.2010
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. и ПМС 67/14.04.2010 г.
Дейности: Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. и ПМС 67/14.04.2010 г. Техническа помощ по реда на ПМС 46/26.02.2009 г. и ПМС 67/14.04.2010 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 198 826 BGN
Общ бюджет: 953 999 BGN
БФП: 953 999 BGN
Общо изплатени средства: 953 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 953 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 239 765 BGN
2011 714 234 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
953 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 810 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 203 800 BGN
2011 607 099 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
810 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 965 BGN
2011 107 135 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз