Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-6-05
Наименование: Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2010
Начална дата: 30.11.2010
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в Община Сопот, допринасяща за развитието на Сопот като част от устойчив градски ареал и е в пълно съответствие с целите на Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за изпълнение и управление на проекта
Дейност 2. Действия за публичност и информиране на обществеността дейността се извършва 1 и 36 м. от началото на проекта
Дейност 3. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Дейност 4. Отчетност, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители.
Модул 2. Строително-ремонтни дейности- дейност 1 и дейност 2
Модул 3. Доставка на машини и съоръжения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 149 579 BGN
Общ бюджет: 711 244 BGN
БФП: 711 244 BGN
Общо изплатени средства: 711 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 711 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 037 BGN
2013 331 598 BGN
2014 228 039 BGN
2015 - 2 426 BGN
711 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 604 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 932 BGN
2013 281 858 BGN
2014 193 833 BGN
2015 - 2 062 BGN
604 561 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 106 BGN
2013 49 740 BGN
2014 34 206 BGN
2015 - 364 BGN
106 687 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз