Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.02-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-02/2008/001-5-02
Наименование: Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Д-р Никола Василиади” – Габрово
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2010
Начална дата: 30.11.2010
Дата на приключване: 15.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Създаване на модерна образователна инфраструктура в град Габрово и неговия ареал за постигане на Европейски стандарти в професионалното образование, създаващи условия за растеж на заетостта и конкурентноспособността на кадрите.
Дейности: Дейност 1 Ремонт и осъвременяване на интериора - ремонт на актова /конферентна/ зала
Дейност 2. Подобряване на енергийната ефективност на ПТГ „Д-р Никола Василиади” –гр. Габрово
Дейност 3. СРР на санитарни помещения в "Корпус 2"
Дейност 4. Оборудване на съвременни лаборатории за обучение по специалности: „Машини и системи с ЦПУ” и „Автотранспортна техника”, както и на компютърни кабинети за - „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”.
Дейност 5. Оборудване на информационна система във фоайето на гимназията
Дейност 6. Осигуряване на информация и публичност за проекта
Дейност 7. Одит на проекта и окончателен отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 061 989 BGN
Общ бюджет: 817 400 BGN
БФП: 817 400 BGN
Общо изплатени средства: 817 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 817 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 365 987 BGN
2014 347 327 BGN
2015 104 086 BGN
817 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 694 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 089 BGN
2014 295 228 BGN
2015 88 473 BGN
694 790 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 898 BGN
2014 52 099 BGN
2015 15 613 BGN
122 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 (Д) Създадени нови работни места (Общо):
Индикатор 5 (Д) Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на образователните институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз