Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0047-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1946/12.11.2010
Наименование: Повишаване мотивацията на държавните служителите от администрацията на МРРБ, които имат принос за изпълнението на дейности по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, определени в чл. 6, ал. 5 от ПМС 67/14.04.2010 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2010
Начална дата: 12.11.2010
Дата на приключване: 12.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване мотивацията на държавните служителите от администрацията на МРРБ, които имат принос за изпълнението на дейности по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, определени в чл. 6, ал. 5 от ПМС 67/14.04.2010 г.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2:Изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР
Подготовка на дейност 3: Верификация на разходите по проекта.
дейност 4: Окончателно отчитане на дейностите и разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 422 852 BGN
Общ бюджет: 237 810 BGN
БФП: 237 810 BGN
Общо изплатени средства: 237 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 002 BGN
2011 94 920 BGN
2012 77 888 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
237 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 252 BGN
2011 80 682 BGN
2012 66 205 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 139 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 750 BGN
2011 14 238 BGN
2012 11 683 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 672 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Материално стимулирани служители от администрацията на МРРБ, които имат принос за изпълнението на дейности по ОПРР, определени в чл. 6, ал. 5 от ПМС 67/14.04.2010


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз