Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0004-C0001
Номер на проект: ДОПТ-7/28.10.2010 г.
Наименование: „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект “Модернизация на железопътната линия София-Пловдив”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 30.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящата техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект е да бъде извършена оценка на съответствието на идейния инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите.
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Eл Транс Инженеринг - ВМ”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 250 BGN
Общ бюджет: 17 250 BGN
БФП: 17 250 BGN
Общо изплатени средства: 17 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 250 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 800 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 450 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 450 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвена оценка на съответсвието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за идейния проект съгласно задължителния обхват,посочен в чл. 142, ал.5 от ЗУТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз