Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0613-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07057
Наименование: Развитие и усъвършенстване на знанията и уменията – пътят към професионалния успех в ЗК „Български Имоти” АД
Бенефициент: Застрахователна Компания «Български Имоти»
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 05.10.2010
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции за повишаване устойчивостта и професионалното качество на човешкия капитал в Застрахователна Компания „Български Имоти” АД посредством осъществяване на програма за обучение на служители и мениджъри за развитие на ключови, за настоящите бизнес предизвикателства, знания и умения, респективно повишаване на тяхната адаптивност и конкурентноспособността на компанията на българския и европейския застрахователен пазар.
Дейности: Дейност 1 Дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение на проекта и на необходимите организационни дейности.
Дейност 2: Дейност 2: Подписване на анекс към трудов договор за запазване на заетостта съгласно чл. 234 от Кодекса на труда.
Дейност 3: Дейност 3: Провеждане на входяща атестация на обучаемите.
Дейност 4: Дейност 4: Прецизиране на времевия график, организация на обученията и адаптиране на учебните програми.
Дейност 5 Провеждане на обучение по „Умения за управление на бизнес процеси при променливи пазарни условия” Дейност 5 Провеждане на обучение по „Умения за управление на бизнес процеси при променливи пазарни условия”
Дейност 6 Провеждане на обучение по „Максимизиране на търговските възможности” Дейност 6 Провеждане на обучение по „Максимизиране на търговските възможности”
Дейност 7 Провеждане на обучение по „Техники за ефективно общуване” Дейност 7 Провеждане на обучение по „Техники за ефективно общуване”
Дейност 8 Провеждане на обучение по „Ефективно обслужване на клиенти” Дейност 8 Провеждане на обучение по „Ефективно обслужване на клиенти”
Дейност 9 Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения Дейност 9 Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения
Дейност 10: Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях. Дейност 10: Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях.
Дейност 11: Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта Дейност 11: Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 12: Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта Дейност 12: Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:
Интернешънъл Консултинг Груп ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 167 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 633 BGN
2011 - 6 633 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 638 BGN
2011 - 5 638 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 995 BGN
2011 - 995 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 14 214 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз