Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0532-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11031
Наименование: Инвестиция в човешки капитал от Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД
Бенефициент: Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 01.10.2010
Дата на приключване: 11.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността, активността и конкурентоспособността на работната сила в „Глобъл-Нет Солюшънс” ЕООД чрез обучение на заетите лица в дружеството и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Организация и управление
Изпълнение на Дейност 1 Организация и управление
Подготовка на Дейност 2 Обучения:
Изпълнение на Дейност 2 Обучения:
Подготовка на Дейност 3: информиране и публичност
Изпълнение на Дейност 3: информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 847 BGN
Общ бюджет: 87 235 BGN
БФП: 61 065 BGN
Общо изплатени средства: 61 048 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 969 BGN
2011 0 BGN
2012 48 079 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 048 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 024 BGN
2011 0 BGN
2012 40 867 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 945 BGN
2011 0 BGN
2012 7 212 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 157 BGN
Финансиране от бенефициента 27 791 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз