Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0623-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11035
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността чрез усъвършенстване на ключовите компетенции на служителите на Пенсионно осигурителна компания „ДОВЕРИЕ” АД
Бенефициент: ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 06.10.2010
Дата на приключване: 01.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията, производителността и адаптивността на служителите на Пенсионно-осигурителна компания «ДОВЕРИЕ» АД чрез предоставяне на обучения в ключови компетентности.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип
Дейност 2: Визуализация и публичност
Дейност 3: Разпечатване и доставка на учебни помагала за обученията
Дейност 4: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Търговски умения
Дейност 5: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Обслужване на клиенти
Дейност 6: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Управление на времето и стреса
Дейност 7: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Мениджърски умения
Дейност 8: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Умения за водене на преговори
Дейност 9: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Работа в екип
Дейност 10: Провеждане на обучение по ключови компетенции: Презентационни умения
Дейност 11: Управление и мониторинг
Партньори
Партньори:
"Синектика консулт" ООД
Изпълнители:
"АТИА ПРИНТ" ООД
ВАЛДЕКС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 118 BGN
Общ бюджет: 63 850 BGN
БФП: 30 310 BGN
Общо изплатени средства: 30 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 623 BGN
2011 9 180 BGN
2012 12 492 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 330 BGN
2011 7 803 BGN
2012 10 618 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 293 BGN
2011 1 377 BGN
2012 1 874 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 544 BGN
Финансиране от бенефициента 47 714 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз