Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0504-C0001
Номер на проект: ESF-2102-18-08003
Наименование: Конкурентоспособност и адаптивност в условията на промяна чрез професионално и личностно развитие на заетите лица в „Стомана Индъстри” АД
Бенефициент: "Стомана индъстри" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: • Повишаване професионалните знания, умения, мотивация и адаптивност на служителите на „Стомана Индъстри” АД чрез провеждането на обучения за професионални квалификации и ключови компетенции според нуждите на работодателя и потребностите на лицата, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 3 „Провеждане на обученията в направление „Административен капацитет”
Подготовка на Дейност 1 „Избор на подизпълнители”
Изпълнение на Дейност 1 „Избор на подизпълнители”
Подготовка на Дейност 2 „Провеждане на обученията в направление „Професионална адаптация”
Изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на обученията в направление „Професионална адаптация”
Подготовка на Дейност 3 „Провеждане на обученията в направление „Административен капацитет”
Изпълнение на Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност
Подготовка на Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 476 BGN
Общ бюджет: 121 113 BGN
БФП: 76 786 BGN
Общо изплатени средства: 76 786 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 786 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 786 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 268 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 268 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 518 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 518 BGN
Финансиране от бенефициента 49 344 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз