Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0579-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01026
Наименование: Повишаване на качеството на услугите и конкурентоспособността чрез разширяване на знанията и уменията на заетия персонал в "Национална Спортна база" ЕАД
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Повишаване на качеството и адаптивността на работната сила чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, за постигане на конкурентна производителност в условията на непрекъснато променяща се бизнес-среда.
Дейности: Организация и управление на проекта
Обучителна дейност
Провеждане на тестове за определяне входно ниво
Информационна кампания за популяризиране целите, дейностите и резултати по проекта
Финално отчитане на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 519 BGN
Общ бюджет: 120 178 BGN
БФП: 96 143 BGN
Общо изплатени средства: 88 590 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 303 BGN
2011 57 240 BGN
2012 - 4 952 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 590 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 858 BGN
2011 48 654 BGN
2012 - 4 210 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 445 BGN
2011 8 586 BGN
2012 - 743 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 289 BGN
Финансиране от бенефициента 45 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз