Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0007-C0001
Номер на проект: 0034-УО-1.4
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 10.08.2010
Начална дата: 18.08.2010
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Доизграждане и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: Финансиране на възнаграждението на служителите на Управляващия орган на ОПТП – в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител, разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, съглас
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 423 438 BGN
Общ бюджет: 228 378 BGN
БФП: 228 378 BGN
Общо изплатени средства: 228 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 688 BGN
2011 143 691 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
228 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 985 BGN
2011 122 137 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
194 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 703 BGN
2011 21 554 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 257 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз