Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0005-C0001
Номер на проект: 0033-ЦКЗ-1.1
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 10.08.2010
Начална дата: 18.08.2010
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено (посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му).
Дейности: Финансиране на допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ПМС № 67/2010 г.) на част от служителите в Централното координационно звено (дирекциите „Програмиране на средствата
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 680 279 BGN
Общ бюджет: 510 942 BGN
БФП: 510 942 BGN
Общо изплатени средства: 510 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 510 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 107 379 BGN
2011 403 563 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
510 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 434 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 91 272 BGN
2011 343 029 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
434 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 107 BGN
2011 60 535 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 641 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз