Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.01-0001-C0001
Номер на проект: 0031-ЦИО-3.3
Наименование: Подготовка на създаването на 28 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в България
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2010
Начална дата: 10.09.2010
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане изграждането на областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България
Дейности: Дейност 1 Изработване на брандинг и визия за 28-те информационни центъра
ДЕЙНОСТ 2: Изработване на процедурен наръчник за работата на 28-те информационни центъра
ДЕЙНОСТ 3: Популяризиране на създадените правила за работа на центровете
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 217 BGN
Общ бюджет: 98 655 BGN
БФП: 98 655 BGN
Общо изплатени средства: 98 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 643 BGN
2011 64 012 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 447 BGN
2011 54 410 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 197 BGN
2011 9 602 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 798 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработена Концепция за визия и брандинг на 28-те инфо центъра
Индикатор 2 Разработен Процедурен наръчник за работата на информационните центрове
Индикатор 3 Брой проведени информационни събития
Индикатор 4 Брой проведени работни срещи за 27 инфо центъра
Индикатор 5 Брой проведени проучвателни пътувания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз