Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0562-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-12007
Наименование: Професионална квалификация на заети лица от "Прогрес" АД Стара Загора по професия "Леяр"
Бенефициент: "Прогрес" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 01.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Обща цел - Повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на фирма „Прогрес”АД,посредством обучение на заети в нея лица и насърчаване инвестирането на човешките ресурси в капацитета на заетите лица.
Дейности: Дейност 1:Стартиране на проекта, пресконференция, разпределение на задачите на екипа по проекта, актуализация и сформиране на групите на бенефициента и уточняване графика за провеждане на учебните занятия, дейности за визуализация и публичност. Стартиране на проекта, пресконференция, разпределение на задачите на екипа по проекта, актуализация и сформиране на групите на бенефициента и уточняване графика за провеждане на учебните занятия, дейности за визуализация и публичност.
Дейност 2:Осигуряване на необходимите учебни материали и консумативи. Осигуряване на необходимите учебни материали и консумативи.
Дейност 3:Обучение на пет групи по 20 души и една група от 16 души по професията "Леяр", в гр.Стара Загора. Успешно обучени 116 лица по професията "Леяр" в гр.Стара Загора.
Дейност 4:Водене на учебна и счетоводна документация, изготвяне на месечни технически и финансов отчет, сключване на договор за провеждане на теоретични и практически занятия. Водене на учебна и счетоводна документация, изготвяне на месечни технически и финансов отчет, сключване на договор за провеждане на теоретични и практически занятия.
Дейност 5:Обобщаване резултатите от проекта, заключителна пресконференция, изготвяне окончателен отчет на проекта. Обобщаване резултатите от проекта, заключителна пресконференция, изготвяне окончателен отчет на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 115 BGN
Общ бюджет: 133 461 BGN
БФП: 93 422 BGN
Общо изплатени средства: 93 422 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 423 BGN
2011 73 999 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 422 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 510 BGN
2011 62 899 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 913 BGN
2011 11 100 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 013 BGN
Финансиране от бенефициента 41 621 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Запазване на заетостта за 12 месеца


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз