Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0060-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-58
Наименование: "Изграждане на информационна система за управление на информационните потоци по ОПОС, предоставяки възможност за изграждането на справки в реално време"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.09.2010
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Изграждане на информационна система за управление на информационните потоци по ОПОС, предоставяки възможност за изграждането на справки в реално време"
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНФО-ЛОГИКА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 000 BGN
Общ бюджет: 91 344 BGN
БФП: 91 344 BGN
Общо изплатени средства: 91 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 91 344 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 642 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 702 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 702 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз