Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0120-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/071-01
Наименование: “ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИЯ СВЯТ”
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.09.2010
Дата на приключване: 03.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира образователната инфраструктура в ареала на гр.Дупница, допринасяща за неговото устойчиво развитие.
Дейности: 1. Подготовка и организация за изпълнение
2. Същински СМР в обектите
3. Етап ІІІ. Доставка и монтаж на оборудване за класните стаи, занималните и помещенията в ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, Гимназия “Христо Ботев”, ЦДГ “Калина”, ДЯ “Пролет”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Детелина”- гр.Дупница
4. Етап ІV. Сертифициране на сградите на ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, Гимназия “Христо Ботев”, ЦДГ “Калина”, ДЯ “Пролет”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Детелина”- гр.Дупница
5. Етап ІV. Дейности по осигуряване на публичност и информираност
6. Етап V. Мониторинг и отчитане на проекта
7. Етап VІ. Одит на проект «Да посрещнем предизвикателствата на новия свят»
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 487 809 BGN
Общ бюджет: 3 550 798 BGN
БФП: 3 550 798 BGN
Общо изплатени средства: 3 400 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 550 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 565 495 BGN
2011 0 BGN
2012 - 305 075 BGN
2013 140 369 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 400 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 018 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 030 671 BGN
2011 0 BGN
2012 - 259 314 BGN
2013 119 314 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 890 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 532 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 534 824 BGN
2011 0 BGN
2012 - 45 761 BGN
2013 21 055 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
510 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Намалени емисии на СО2
Индикатор 5 Население, облагодетелствано от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 6 Педагози и помощен персонал, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 7 Ремонтирани сгради
Индикатор 8 Оборудвани училища и дестски заведения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз