Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0118-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/070-01
Наименование: Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І-во ОУ „Никола Първанов” град Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.09.2010
Дата на приключване: 03.09.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на регионите. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на община Лом ще обезпечи оптималното протичане на образователния процес и ще отговори на изискванията на населението на градовете и урбанизираните ареали.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Организация и управление на проекта
Дейност 2: Информационна кампания и публичност Информационна кампания и публичност
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на строител, строителен надзор и доставка на оборудване и одит Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на строител, строителен надзор и доставка на оборудване и одит
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности , строителен надзор и доставчик на оборудване и одит Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности , строителен надзор и доставчик на оборудване и одит
Дейност 6: Изпълнение на Строително-монтажни дейности Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейност 7: Доставка на оборудване Доставка на оборудване
Дейност 8: Дейности по въвеждане на обектите в експлоатация Дейности по въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 9: Одит на проекта Одит на проекта
Дейност 10: Изготвяне натехнически и финансов отчет. Изготвяне натехнически и финансов отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 573 258 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 $#@Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз