Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0141-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/492
Наименование: Делото на Климент Охридски през погледа на съвременното поколение
Бенефициент: Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици "Св. Кл. Охридски" -Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 28.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Организационен съвет.
2.Създаване на училищен клуб „Моят патрон”.
3.Издирване на организации, носещи името на Климент Охридски.
4.Организиране и стартиране на извънкласните форми на обучение.
5.*Създаване на сайт по проекта.
6.Провеждане на анкети с учениците и посещение на СУ и НБ.
7.Провеждане на празник, посветен на Деня на езиците – 26 септември.
8.Провеждане на празник, посветен на Климент Охридски.
9.Викторина за живота и делото на Климент Охридски.
10.Мониторинг върху работата на групите и анкети с родителите.
11.Провеждане на организационен съвет за анализ на резултатите.
12.Провеждане на лятна лагер-школа.
13.Провеждане на конкурс за ученически творби.
14.Издаване на сборник и компактдиск с ученически творби.
Партньори
Партньори:
Община Благоевград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 025 BGN
Общ бюджет: 36 220 BGN
БФП: 36 220 BGN
Общо изплатени средства: 36 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 000 BGN
2009 15 729 BGN
2010 11 487 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 650 BGN
2009 13 370 BGN
2010 9 764 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 350 BGN
2009 2 359 BGN
2010 1 723 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 432 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз