Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0095-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/490
Наименование: ---
Бенефициент: СНЦ Спортен клуб Атлетик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1
2.Изпълнение на дейност 1
3.Подготовка на дейност 2
4.Изпълнение на дейност 2
5.Подготовка на дейност 3
6.Изпълнение на дейност 3
7.* Подготовка на дейност 4
8.* Изпълнение на дейност 4
9.Подготовка на дейност 5
10.Изпълнение на дейност 5
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 850 BGN
Общ бюджет: 35 357 BGN
БФП: 32 594 BGN
Общо изплатени средства: 32 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 392 BGN
2009 16 884 BGN
2010 10 318 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 583 BGN
2009 14 352 BGN
2010 8 770 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 704 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 809 BGN
2009 2 533 BGN
2010 1 548 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 889 BGN
Финансиране от бенефициента 3 437 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз