Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-01/2008/041-01
Наименование: Политиката на сближаване и процеса на програмиране на регионалното развитие в България: варианти за подготовка на програмен период 2014-2013
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се извърши анализ на потребностите и проучване за възможните варианти за подготовка на процеса на програмиране на регионалното развитие и свързаните с него програмни документи за програмен период 2014 – 2020 г.
Дейности: Подготовка и окомплектоване на тръжна документация Анализ на потребностите и проучване на варианти за подготовка и реализация на процеса на програмиране на регионалното развитие и свързаните с него програмни документи за програмен период 2014 – 2020 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Витал Про" ООД Унгария
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 400 BGN
Общ бюджет: 35 400 BGN
БФП: 35 400 BGN
Общо изплатени средства: 35 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 400 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 090 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 310 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 310 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз