Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-14
Наименование: Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и обновяване на държавната културна инфраструктура в столицата
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на работна група за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” дейността се извършва 1,2,9,18 и 22м. от старта на проекта
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажните работи”
Дейност 5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 6. „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 7: „Въвеждане на обекта в експлоатация”
Дейност 8 „Извършване на одит по проект”
Дейност 9 „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет” дейността се извършва 3,6,9,12,15,18 и 22 м. от началото н а преокта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 778 390 BGN
Общ бюджет: 1 423 410 BGN
БФП: 1 423 410 BGN
Общо изплатени средства: 1 422 698 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 423 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 478 232 BGN
2012 949 465 BGN
2013 - 900 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 099 BGN
1 422 698 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 209 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 406 498 BGN
2012 807 045 BGN
2013 - 765 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 484 BGN
1 209 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 213 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 71 735 BGN
2012 142 420 BGN
2013 - 135 BGN
2014 0 BGN
2015 - 615 BGN
213 405 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз