Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0011-C0001
Номер на проект: ВН/INV/023/22.01.2008
Наименование: "Технологично оборудване за конкурентноспособност - Т.О.К."
Бенефициент: “Бит и техника” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 30.09.2008
Дата на приключване: 21.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Внедряване на издателски системи за предпечатна подготовка и на дигитална печатарска технология за специализирани и нискотиражни издания, както и на модули за довършителни операции на печатната продукция (обработка до готово изделие)
Дейности: Избор на подходяща оферта за инвестицията
Сключване на договор за доставка Доставка на оборудването Монтаж на оборудването и пускане в експлоатация Пробна експлоатация на оборудването Редовно производство
Избор на подходящи оферти за консултациите
Сключване на договори за консултации Разработка на маркетингова стратегия на фирмата
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дата Графикс" ООД
"Смарт - Рей Консултинг" ЕООД
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 032 BGN
Общ бюджет: 302 754 BGN
БФП: 136 239 BGN
Общо изплатени средства: 136 239 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 136 239 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 239 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 115 803 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 436 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 436 BGN
Финансиране от бенефициента 169 928 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз