Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-15-01
Наименование: Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и обновяване на държавната културна инфраструктура в столицата
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на работна група за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” Още през 9-ти, 16-ти и 22-ри месец от началото на проекта
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор”
Дейност 4: „Изпълнение на ремонтни работи”
Дейност 5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 6. „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 7: „Въвеждане на обекта в експлоатация”
Дейност 8 „Извършване на одит по проект”
Дейност 9 „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет” На всеки 3 месеца
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 739 153 BGN
Общ бюджет: 599 311 BGN
БФП: 599 311 BGN
Общо изплатени средства: 599 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 599 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 601 272 BGN
2013 - 300 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 661 BGN
599 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 509 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 511 081 BGN
2013 - 255 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 412 BGN
509 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 191 BGN
2013 - 45 BGN
2014 0 BGN
2015 - 249 BGN
89 897 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз