Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-9
Наименование: Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и обновяване на държавната културна инфраструктура в столицата
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на работна група за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” Също през 9-ти, 13-ти, 18-ти, 20-ти, 21-ви и 22-ри месец от началото на проекта
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажните работи”
Дейност 5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 6. „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 7. „Извършване на одит по проект”
Дейност 8., „Изготвяне и предаване на финален отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 645 025 BGN
Общ бюджет: 491 117 BGN
БФП: 491 117 BGN
Общо изплатени средства: 491 117 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 491 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 169 963 BGN
2012 322 911 BGN
2013 - 300 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 457 BGN
491 117 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 417 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 144 469 BGN
2012 274 474 BGN
2013 - 255 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 238 BGN
417 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 494 BGN
2012 48 437 BGN
2013 - 45 BGN
2014 0 BGN
2015 - 219 BGN
73 668 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз