Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0041-C0001
Номер на проект: CO/INV/033/21.01.2008
Наименование: “Подобряване на конкурентните предимства и пазарни позиции на фирма “Тед-ДТ”ЕООД чрез стартиране на ново производство”
Бенефициент: “ТЕД – ДТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 29.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на фирма “Тед-ДТ”
Дейности: Изготвяне на тръжни досиета за процедури за набиране на оферти за доставка
Избор на доставчик
Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и изпробване на машините.
Инсталиране на софтуер за машините
Визуализация и информационни дейности
Провеждане на одит на проекта
Изготвяне на финален технически и финансов доклад
Създаване на система за управление и сформиране на екип за работа по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 197 671 BGN
Общ бюджет: 2 372 132 BGN
БФП: 948 853 BGN
Общо изплатени средства: 948 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 948 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 948 853 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
948 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 806 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 806 525 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
806 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 142 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 142 328 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 328 BGN
Финансиране от бенефициента 1 796 508 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз