Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0018-C0001
Номер на проект: ВТ/INV/005/22.01.2008
Наименование: "ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНФЕКЦИЯ"
Бенефициент: "МИРВАНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 29.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: 1. Изграждане на модерна фабрика, отговаряща на европейски стандарти за производство на облекло. 2. Оборудване с машини от ново поколение. 3. Разкриване на нови 40 работни места. 4. Обучение на работещите във Фирмата от германски консултанти – партньор „Хайдеман”, както и от български специалисти, имащи нужните компетентности за това. 5. Повишаване на производствената ефективност с 15-20%.
Дейности: Придобиване на дълготрайни материални активи - машини, съоръжения, оборудване Придобиване на дълготрайни материални активи - машини, съоръжения, оборудване
Придобиване на дълготрайни нематериални активи Специализиран софтуер за създаване на кройки и изготвяне на маркери
Строително-монтажни работи Доставка и монтаж на санитарни възли, топлоизолация и ПВЦ дограма
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И.Н.А. Трейдинг" ООД
"Джи Мания" ООД
"Венг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 248 BGN
Общ бюджет: 388 335 BGN
БФП: 77 667 BGN
Общо изплатени средства: 77 667 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 667 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 667 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 017 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 017 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 650 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 650 BGN
Финансиране от бенефициента 500 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз