Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0051-C0001
Номер на проект: РД-08-440/05.08.2010 г.; РД-08-118/18.03.2011 г.;
Наименование: "Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)"
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 29.07.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 29.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е популяризиране на ОПТ и повишаване на информираността на широката общественост по отношение на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 670 000 BGN
Общ бюджет: 3 468 820 BGN
БФП: 3 468 820 BGN
Общо изплатени средства: 3 468 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 468 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 638 250 BGN
2012 837 860 BGN
2013 238 408 BGN
2014 503 078 BGN
2015 1 251 224 BGN
3 468 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 948 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 542 513 BGN
2012 712 181 BGN
2013 202 647 BGN
2014 427 616 BGN
2015 1 063 540 BGN
2 948 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 520 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 95 738 BGN
2012 125 679 BGN
2013 35 761 BGN
2014 75 462 BGN
2015 187 684 BGN
520 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сключени договори с телевизионни оператори с национално ефирно покритие и предоставянето на предоставеното програмно време
Индикатор 2 Излъчвания съгласно сключени договори с телевизии с национално ефирно покритие
Индикатор 3 Сключени договори с радио оператори с национално ефирно покритие и прдоставянето на програмно време
Индикатор 4 Излъчвания съгласно сключени договори с радиа с национално ефирно покритие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз