Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0077-C0001
Номер на проект: РВ/INV/033/22.01.2008
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Завод за оптика” АД, чрез внедряване на технология за диверсификация на произвежданите оптични продукти
Бенефициент: "Завод за оптика" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 14.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкрунтоспособността на ” Завод за оптика” АД , чрез внедряване в производствения процес на ново високотехнологично оборудване за производство на оптични продукти, с оглед задоволяване изискванията на пазара от ново поколение продукти в областта на оптичното производство
Дейности: Процедури по поддоговаряне
Доставка на оборудването
Консултантски услуги – разработване на маркетингова стратегия
Отчетност и контрол
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" АД
Текпорт Оптикс-САЩ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 560 BGN
Общ бюджет: 706 055 BGN
БФП: 141 211 BGN
Общо изплатени средства: 141 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 141 211 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 120 029 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 182 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 182 BGN
Финансиране от бенефициента 758 238 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз