Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0059-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-57
Наименование: Техническа помощ за подпомагане успешното сключване на договори – Избор на независими оценители за проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.07.2010
Начална дата: 30.07.2010
Дата на приключване: 31.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ за подпомагане успешното сключване на договори – Избор на независими оценители за проекти финансирани по ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 911 420 BGN
Общ бюджет: 385 287 BGN
БФП: 385 287 BGN
Общо изплатени средства: 385 287 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 249 053 BGN
2011 77 490 BGN
2012 58 744 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
385 287 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 211 695 BGN
2011 65 867 BGN
2012 49 932 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
327 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 358 BGN
2011 11 624 BGN
2012 8 812 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 793 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз