Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0057-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-PPIP-55
Наименование: Семинарно-обучителни дейности, курсове, работни срещи и дискусии за повишаване на административния капацитет на бенефициенти – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ОПОС, както и по различни секторни политики, свързани с цялостното управление на оперативната програма
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.07.2010
Начална дата: 09.07.2010
Дата на приключване: 09.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: семинари-курсове за повишане на административния капацитет на бенефициенти-второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 518 000 BGN
Общ бюджет: 112 334 BGN
БФП: 112 334 BGN
Общо изплатени средства: 112 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 162 BGN
2013 87 357 BGN
2014 2 816 BGN
2015 0 BGN
112 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 837 BGN
2013 74 253 BGN
2014 2 394 BGN
2015 0 BGN
95 484 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 324 BGN
2013 13 103 BGN
2014 422 BGN
2015 0 BGN
16 850 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз