Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0122-C0001
Номер на проект: CO/INV/026/21.01.2008
Наименование: “ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”
Бенефициент: ЕТ “САНД-СПАС АХИЛЕЕВ”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 21.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на ЕТ „САНД – Спас Ахилеев”; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии в предприятието.
Дейности: Определяне на ръководител проект и асистент по проекта
Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация
Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори
Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване
Мониторинг и цялостна комуникация
Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта
Провеждане на търг за избор на консултант, избор на консултант и подписване на договор
Изготвяне на маркетинговата стратегия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
" БУЛ ЕКСТРИЙМ" ЕООД
TRUMPF werkzeugmashinen GmbH & Co.KG
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 326 925 BGN
Общ бюджет: 615 109 BGN
БФП: 276 799 BGN
Общо изплатени средства: 276 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 276 799 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
276 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 235 279 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 520 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 520 BGN
Финансиране от бенефициента 399 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз