Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0019-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/021-01
Наименование: Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово градище, община Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект си поставя за основна цел да подобри транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на важна част от общинската пътна инфраструктура на община Карнобат.
Дейности: „Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация на проекта”
„Провеждане на процедури съгласно ЗОП за строително-монтажните работи и за строителен надзор.”
„Строително-ремонтни работи”
„Въвеждане на обекта в експлоатация”
„Анкетно проучване”
„Популяризиране на проекта”
„Мониторинг, контрол и отчетност”
„Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 138 466 BGN
Общ бюджет: 2 975 283 BGN
БФП: 2 975 283 BGN
Общо изплатени средства: 2 843 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 975 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 794 316 BGN
2010 1 180 966 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 131 970 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 843 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 528 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 525 169 BGN
2010 1 003 821 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 112 175 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 416 816 BGN
В т.ч. Национално финансиране 446 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 269 147 BGN
2010 177 145 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 19 796 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
426 497 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 - времени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз