Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0030-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/020-01
Наименование: Рехабилитация на път IV-20058 „Каспичан-Марково” и IV-20059 „Плиска-Върбяне”
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на достъпността на територията на община Каспичан чрез реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа за повишаване на социално-икономическите възможности и осигуряване на устойчиво развитие.
Дейности: Сформиране на екип и установяване на правила за работа
Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Строително-монтажни работи
Осъществяване на контрол върху СМР
Управление на проекта и осигуряване на отчетност
Дейности за информация, публичност и визуализация
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 839 551 BGN
Общ бюджет: 573 918 BGN
БФП: 573 918 BGN
Общо изплатени средства: 573 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 573 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 573 918 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
573 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 487 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 487 831 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
487 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 86 088 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз