Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0032-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/018-01
Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев"
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев" е повишаването на достъпността, взаимосвързаността и сближаването в рамките на ареала на гр. Гоце Делчев и неговите периферия .
Дейности: Подготвителни дейности
Тръжни процедури
Пресконференция за представяне на проекта пред широката общественост
Строителни дейности
Строителен надзор
Авторски надзор
Дейности за визуализация по проекта
Вътрешен мониторинг и контрол
Заключителна пресконференция
Заключителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 807 874 BGN
Общ бюджет: 4 781 047 BGN
БФП: 4 730 578 BGN
Общо изплатени средства: 4 730 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 730 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 546 667 BGN
2010 3 531 996 BGN
2011 651 915 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 730 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 020 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 464 667 BGN
2010 3 002 196 BGN
2011 554 128 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 020 991 BGN
В т.ч. Национално финансиране 709 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 82 000 BGN
2010 529 799 BGN
2011 97 787 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
709 587 BGN
Финансиране от бенефициента 50 822 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз