Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0055-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-MD-53
Наименование: „Осигуряване на средства на дирекция КПОС в МОСВ за командировки при извършване на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по ОПОС 2007-2013”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2010
Начална дата: 06.07.2010
Дата на приключване: 31.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: осигуряване на финансиране за командировки за извършване на проверки на място
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 000 BGN
Общ бюджет: 11 140 BGN
БФП: 11 140 BGN
Общо изплатени средства: 11 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 420 BGN
2011 0 BGN
2012 9 720 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 207 BGN
2011 0 BGN
2012 8 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 213 BGN
2011 0 BGN
2012 1 458 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 671 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз