Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0052-C0001
Номер на проект: TA-2010-FESOS-50
Наименование: „Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Управление на отпадъците” участващи в оценката на проектни предложения по ос 2 по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.07.2010
Начална дата: 12.07.2010
Дата на приключване: 31.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възнаграждение на експерти от дирекция ПД и УО, участващи в оценката на проекти по приоритетна ос 2 на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 200 BGN
Общ бюджет: 3 480 BGN
БФП: 3 480 BGN
Общо изплатени средства: 3 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 480 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 958 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 522 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
522 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз