Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0083-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/92
Наименование: Път към славата
Бенефициент: Международна Академия на изкуствата "Европа"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка на Дейност 1 – Организиране дейността на вокален клуб “Европа”
1.1. Изпълнение на Дейност 1 - Организиране дейността на вокален клуб “Европа”
2.* Подготовка на Дейност 2 – Организиране и провеждане на сценични изяви на вокален клуб “Европа”
2.1.* Изпълнение на Дейност 2 – Организиране и провеждане на сценични изяви на вокален клуб “Европа”
3. Подготовка на Дейност 3 - Популяризиране и публичност на проекта
3.1. Изпълнение на Дейност 3 - Популяризиране и публичност на проекта
4 Подготовка на Дейност 4 - Управление на проекта
4.1. Изпълнение на Дейност 4 - Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 000 BGN
Общ бюджет: 48 496 BGN
БФП: 48 496 BGN
Общо изплатени средства: 48 496 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 000 BGN
2009 38 496 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 496 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 500 BGN
2009 32 722 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 500 BGN
2009 5 774 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 274 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз