Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0242-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/304
Наименование: Училището – желана територия на ученика
Бенефициент: Начално училище “Яне Сандански”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 15.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип
2. Изпълнение на дейност 2 Представяне на проекта
3.* Изпълнение на дейност 3 Детски музикален театър
4.* Изпълнение на дейност 4 Спортно туристическа дейност
5.* Изпълнение на дейност 5 Приложно изкуство
Партньори
Партньори:
Община Разлог
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 000 BGN
Общ бюджет: 22 993 BGN
БФП: 22 993 BGN
Общо изплатени средства: 22 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 800 BGN
2009 5 986 BGN
2010 12 207 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 080 BGN
2009 5 088 BGN
2010 10 376 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 544 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 720 BGN
2009 898 BGN
2010 1 831 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 449 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз