Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0654-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/297
Наименование: ---
Бенефициент: 8-мо СОУ "Арсени Костенцев" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1
Дейност 2
Дейност 3
Дейност 4
Дейност 5
Дейност 6*
Дейност 7
Дейност 8 *
Дейност 9
Дейност 10
Дейност 11 *
Дейност 12
Дейност 13*
Дейност 14*
Дейност 15
Дейност 16
Дейност 17
Дейност 18*
Дейност 19
Дейност 20*
Дейност 21*
Дейност 22
Дейност 23
Дейност 24
Дейност 25
Дейност 26*
Дейност 27
Дейност 28*
Дейност 29*
Дейност 30*
Дейност 31
Дейност 32
Дейност 33
Дейност 34
Дейност 35
Дейност 36
Дейност 37
Дейност 22*
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 354 BGN
Общ бюджет: 39 882 BGN
БФП: 39 882 BGN
Общо изплатени средства: 39 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 471 BGN
2009 23 860 BGN
2010 6 548 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 050 BGN
2009 20 281 BGN
2010 5 566 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 421 BGN
2009 3 579 BGN
2010 982 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 982 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз